Generelle betingelser 2015:

Sonny Boy Højbogård OLH 796

Mosevangs Vilero OLH 847

 

Ifoling foregår ved inseminering. Hopper opstaldet på stationen insemineres uden beregning.

Dyrlægebehandling, scanning og follikelkontrol i forbindelse med ifoling sker efter nærmere aftale.

 

Der insemineres hver anden dag.

 

Hingstene tappes mandag, onsdag, fredag samt lørdag. Transportsæd bestilles

senest kl. 10:00 på de dage der tappes.

 

Hopperne opstaldes under gode forhold og motionering foretages på fold efter nærmere aftale.

 

Ved akut sygdom tilkaldes dyrlæge for hoppeejers regning og hoppeejer orienteres hurtigst muligt.

Tilkald i andre tilfælde foretages kun efter forudgående aftale.

 

Hopperne opstaldes og bedækkes på hoppeejers ansvar og risiko.

 

Hoppeejeren bedes oplyse hoppens brunstcyklus og andre ting, der kan have betydning for

hoppens velbefindende og mulighed for drægtighed.

 

Betalingsbetingelser: Første rate forfalder til betaling efter første bedækning. Anden rate forfalder til betaling, såfremt der ikke foreligger negativ drægtighedsattest senest 70 dage efter sidste bedækning. Det er hoppe ejers pligt at meddele, såfremt hoppen ikke er drægtig.

 

Avlssæson:

1. april til 1. august.

 

Bedækningspriser:

 

Sonny Boy Højbogård:

1.Rate 1500,00 2. Rate 2000,00

 

Mosevangs Vilero:

1.Rate 1500,00 2. Rate 2000,00

 

Opstaldning:

Goldhopper kr. pr. dag 60,00

Følhopper kr. pr. dag 70,00

 

Alle priser er excl. moms, attest og eventuel forsendelse.

 

NB.: DER YDES RABAT VED FLERE HOPPER FRA

SAMME EJER, HØR NÆRMERE.

 

Continental OLH 757 og Sanddallunds Coney OLH 801

 

Ifoling foregår med frostsæd efter nærmere aftale.

Der betales kun for sæden ved konstateret drægtighed.

 

 

 

Copyright © 2015 Jan Rydberg Larsen

Tværmarksvej 30

4291 Ruds Vedby

 

Telefon: 58 261 627

Mobil:     26 131 627